بازرگانی بین الملل

تجارت بدون مرز

مراحل صادرات کالا
ساعت ۸:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱٧ خرداد ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

مراحل صادرات کالا
مراحل صادرات کالا را میتوان به موارد ذیل تقسیم نمود:
درخواست کالا توسط خریدار,رایزنی و مباحث معملاتی بین خریدار و فروشنده,سفارش کالا توسط خریدار,عقد قرار داد میان خریدار و فروشنده,گشایش اعتبارات اسنادی(ال سی) , حمل کالا طبق شرایط منعقد در قرارداد,ورود به گمرک و طی نمودن مراحل ترخیص,و در نهایت پرداخت معامله اسناد با بانک (دریافت وجه کالا)

بر اساس آئین نامه اجرائی ورود هر نوع کالا به منطقه آزاد است به استثنای کالاهایی که در شرع مقدس اسلام با قوانین کشوری غیر مجاز شناخته شده است آزاد می باشد. این کالاها می تواند از هر مبداء به جزء با مبداء ساخت اسرائیل با کمترین تشریفات وارد منطقه گردد.
اما رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی، امنیتی، فرهنگی و استاندارد بر اساس ضوابط مورد عمل در منطقه برای کلیه وارد کنندگان الزامی است. میزان عوارضی که بر ورود کالا تعلق می گیرد از جمله منابع درآمد منطقه و تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح های زیر بنایی منطقه محسوب می گردد. در ضمن میزان عوارض اخذ شده در منطقه آزاد است به نحوی تعیین خواهد شد که امکان رقابت با مناطق آزاد کشور را فراهم آورد.